Analýza potravinového odpadu, alebo čím plytváme najviac

Pripravili sme si pre vás niekoľko zaujímavých štatistík na priblíženie každodenného plytvania ľudí. Práve analýza potravinového odpadu vám prezradí čo-to o tom, ako sa vo svete najčastejšie plytvá jednotlivými potravinami.


45 %

Tieto percentá, žiaľ, vyjadrujú množstvo celosvetovej produkcie zeleniny a ovocia, ktoré končí takto neslávne ako odpad. Krátka odolnosť voči skaze, nedokonalý tvar a väčšia ponuka ako dopyt, to sú najväčšie dôvody, prečo sa vyhadzuje toľko zeleniny a ovocia.


35 %

Napriek tomu, že vo vodách riek, morí a oceánov pláva každý rok stále menej a menej rýb, tak nimi plytváme akoby sa nechumelilo. Áno, až 35 % rýb a morských plodov sa vyhodí. Zaujímavý, no zároveň smutný je fakt, že až 16 kíl rýb zomrie na 1 kilogram požadovaného druhu ryby. Je to preto, že v sieťach končia aj ryby a iné morské živočíchy, o ktoré obchody nemajú záujem. 


30 %

Až takmer jedna tretina ročnej produkcie obilnín vyjde jednoducho nazmar. Netreba si však myslieť, že celá tretina obilnín končí na smetisku bez toho, aby bola vôbec použitá. Obilniny sú totiž súčasťou mnohých potravín, a ak tie skončia v koši, tak sa to prepočítava podľa obsahu. 


20 %

Po jednej pätine sa vyhadzuje z celkovej produkcie olejnatých semien, mäsa a mliečnych výrobkov z hospodárskych zvierat. Pritom produkcia mäsa je najnáročnejšia na zdroje, a tak nevyhadzujeme len samotné mäso, ale plytváme aj vodou, pôdou a životmi zvierat. Len pre predstavivosť, na výrobu jedného kilogramu hovädzieho mäsa sa spotrebuje až 15 300 litrov vody!

Keď si to rozmeníme takto na drobné, tak vidíme, že tie čísla sú jednoducho šialené a problém zvaný food waste dosahuje extrémne rozmery.