Freeganstvo, alebo ako žiť ekologicky

Vraví vám niečo pojem freeganstvo? Ak nie, nič sa nebojte. Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo vlastne je to freeganstvo a o čo ide ľuďom, ktorí ho vyznávajú. Ktovie, možno prídete na to, že nejakého freegana aj poznáte. :)

Definícia

Životný štýl prevažne mladých ľudí, ktorí prostredníctvom konzumácie potravín vyhodených ľuďmi, reštauráciami, obchodmi či trhoviskami protestujú proti plytvaniu jedlom. Nepoukazujú však len na potraviny, ale aj na ostatné spotrebné výrobky, ktoré končia na smetiskách aj napriek tomu, že sú ešte stále funkčné. Freeganstvo je v podstate bojkot ekonomického systému, v ktorom motív zisku potlačil do úzadia etické uvažovanie.


Základná myšlienka

Hlavnou myšlienkou freeganstva je boj voči extrémom dnešného sveta, ktoré sa viac a viac vyhrocujú. Na jednej strane je obrovsky bohatý kapitalistický svet, kde sa plytvá nielen jedlom, ale aj všetkým ostatným. A na strane druhej, extrémna chudoba v rozvojových krajinách sveta.


Kto sú freegani?

Pojem freegan je zložený zo slov free-voľný a vegan, čo je vyznávač filozofie a životného štýlu, ktorý odmieta využívať zvieratá ako živé tvory pre potravu, výrobu oblečenia a podobne.

Freeganisti sú ľudia, ktorí uplatňujú odlišné alternatívy živobytia založeného na minimálnej účasti v ekonomike a minimálnej spotrebe zdrojov. Títo ľudia prijali myšlienku komunitného súžitia a hlásia sa k spoločenskej zodpovednosti. Snažia sa o nezávislosť na súčasnom spotrebnom svete, kde sa všetko vo veľkom rýchlo nakupuje, rýchlo spotrebováva a rýchlo sa stáva odpadom. 


Nerecyklujú len potraviny

Freegani nie sú žobráci ani bezdomovci, ale ľudia, ktorí sa v košoch prehrabujú dobrovoľne z vlastného presvedčenia. Vidieť ich môžete hlavne v blízkosti hypermarketov či obchodov, kde v kontajneroch nachádzajú vyhodené potraviny, najčastejšie z dôvodu starého dátumu spotreby. Podobným spôsobom ale „recyklujú“ aj oblečenie, nábytok a ďalšie veci dennej spotreby. 

Na ľudí, ktorí vyznávajú freeganstvo, sa často pozerá ako na čudákov a indivíduá. Natíska sa však otázka, kto je väčší podivín? Tí, čo veselo nakupujú jedlo, elektroniku, oblečenie a tak ďalej, alebo tí, ktorým nie sú ľahostajné problémy dnešného sveta? Odpoveď necháme na vás.