Svet nemá problém len s PLASTIC WASTE, ale aj s FOOD WASTE

Posledné roky sa veľká pozornosť upriamuje na problémy s plastovým odpadom. No našu planétu trápia aj iné, nemenej závažné problémy. Jedným z nich je food waste, teda plytvanie jedlom, o ktorom sa však takmer ani nehovorí a mnohí tak ani nevedia, o čo vlastne ide. Na nasledujúcich riadkoch si preto vysvetlíme to najdôležitejšie.  

Čo je FOOD WASTE?

FOOD WASTE či plytvanie jedlom je dlhodobý celosvetový problém dnešnej spoločnosti, kde jedlo končí ako odpad, namiesto toho, aby nasýtilo ľudí. Tento problém má nielen sociálny a ekologický, ale aj ekonomický rozmer, ktorému sa nevenuje dostatok pozornosti. Alarmujúci je fakt, že až tretina celkovej produkcie potravín končí takto neslávne.


Dôvody plytvania jedlom

Dôvody sa rôznia v závislosti od toho, či ide o krajinu rozvojovú alebo rozvinutú. V rozvojových krajinách sa plytvá hlavne pri výrobe potravín. V rozvinutých krajinách sa plytvá jedlom predovšetkým na strane obchodníkov a spotrebiteľov. Najčastejšie sa jedlo vyhadzuje z dôvodu splesnivenia alebo pokazenia, z dôvodu prešvihnutého dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Taktiež aj preto, že je navarené veľké množstvo jedla, ale aj z dôvodu nesprávneho skladovania potravín.


Prečo je dôležité prestať plytvať jedlom?

Okrem toho, že to je neetické voči tým, ktorí nemajú čo do úst, je na to hneď aj niekoľko ďalších závažných dôvodov. Food waste alebo plytvanie jedlom totiž znehodnocuje cenné zdroje, ktoré sa používajú v potravinárskej výrobe – voda, energia, práca a peniaze. Navyše potraviny končiace ako odpad na skládkach produkujú CO2, čo prispieva k zmene klímy. Ak by tento odpad tvoril samostatnú krajinu, tak by bol tretím najväčším producentom emisií po USA a Číne.

V prípade, že nezačneme radikálnejšie bojovať s týmto problémom, tak do roku 2030 nemôžeme očakávať nejaké pozitívne zmeny. Práve naopak, s hospodárskym rastom a industrializáciou niektorých krajín bude plytvanie pokračovať. Preto by sme mali začať hneď dnes a začať od seba.