Zoznámte sa, toto je FOOD WASTE

Vedeli ste, že na celom svete sa ročne vyhodí zhruba tretina všetkých vyprodukovaných potravín? To predstavuje také množstvo jedla, ktoré by nasýtilo približne 3 miliardy ľudí. Teda zhruba trikrát viac, ako je na svete ľudí, ktorí trpia hladom. Tak nech sa páči, zoznámte sa - toto je FOOD WASTE alebo plytvanie jedlom, celosvetový problém, ktorému sa ešte stále nevenuje dostatok pozornosti.

Plytvá sa naprieč celým potravinovým reťazcom

Problém food waste nespočíva len u koncového spotrebiteľa. Jedlom sa totiž plytvá naprieč celým potravinovým reťazcom. Počnúc od poľnohospodárov a spracovateľov cez subdodávateľov a obchodníkov až po samotných spotrebiteľov. 


Nejde len o jedlo

Problémom food waste nie je len samotné plytvanie jedlom, ale aj z neho plynúce ďalšie problémy v podobe zbytočného ničenia prírodných zdrojov a tiež nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ktoré poľnohospodárska výroba obnáša. 

Odhliadnuc od mrhania peniazmi a ľudskou prácou je totiž výroba potravín značne nákladná na obmedzené prírodné zdroje, ako je voda a energia. Práve na spotrebu vody je poľnohospodárska výroba najnáročnejším odvetvím. K tomu treba prirátať úbytok biologickej rozmanitosti poľnohospodárskej pôdy, jej znečistenie, ale aj znečistenie vody.


Ani so vzduchom to nie je lepšie

Rôzne svetové organizácie všemožne tlačia na jednotlivé krajiny, aby produkovali stále menej a menej emisií. Žiaľ akosi pozabudli, alebo si nevšimli, že práve jedlo končiace na skládkach je tretím najväčším producentom emisií, keďže ročne vyprodukuje 1,5 milióna ton oxidu uhličitého. Navyše pri takto sa rozkladajúcom jedle na skládkach bez prístupu vzduchu vzniká metán, ktorý má 20x silnejší skleníkový efekt ako emisie CO2. 

Nie je to dosť dôvodov na to, aby sme sa zamysleli? Nie je už na čase povedať si, takto to ďalej nejde a pustiť sa do boja proti plytvaniu jedlom? Podľa nás už je najvyšší čas...